Mind Map Gallery/Vietnamese

From FreeMind

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Trợ giúp cho FreeMind)
(+cat)
 
Line 4: Line 4:
Đây là sơ đồ tư duy vẽ lại toàn bộ các thao tác và chức năng chính của FreeMind. Dịch bởi Nguyễn Đình Trung <nguyendinhtrung141@gmail.com>.
Đây là sơ đồ tư duy vẽ lại toàn bộ các thao tác và chức năng chính của FreeMind. Dịch bởi Nguyễn Đình Trung <nguyendinhtrung141@gmail.com>.
<mm>[[Freemind-vi.mm]]</mm>
<mm>[[Freemind-vi.mm]]</mm>
 +
 +
[[Category:Mind Map Gallery]]

Latest revision as of 18:50, 24 September 2009

Trang này tổng hợp các sơ đồ tư duy được viết bằng tiếng Việt.

Trợ giúp cho FreeMind

Đây là sơ đồ tư duy vẽ lại toàn bộ các thao tác và chức năng chính của FreeMind. Dịch bởi Nguyễn Đình Trung <nguyendinhtrung141@gmail.com>.

Freemind-vi.mm

Flash plugin or Javascript are turned off. Activate both and reload to view the mindmap

Personal tools